SOPRANOS

AGNESE GORI
AGNESE GORI
BEATRICE GUARNERI
BEATRICE GUARNERI
BENEDETTA CHIARI
BENEDETTA CHIARI
MARIA CATERINA FOPPIANI
MARIA CATERINA FOPPIANI
CHIARA MATERASSI
CHIARA MATERASSI
LAVINIA PINI
LAVINIA PINI
FRANCESCA ROBAUDI
FRANCESCA ROBAUDI
GINEVRA FENYES
GINEVRA FENYES
SARA TOTI
SARA TOTI
SILVIA BENINCASA KRAUS
SILVIA BENINCASA KRAUS

ALTOS

CECILIA PASCALE
CECILIA PASCALE
GIULIA MARIANANTONI
GIULIA MARIANANTONI
GRETA DE MARTINO
GRETA DE MARTINO
LAURA CARDELLI
LAURA CARDELLI
MARIARITA ARANCIO
MARIARITA ARANCIO
MATILDE BIAGIONI
MATILDE BIAGIONI
SARA VASSALLE
SARA VASSALLE

TENORS

ALESSANDRO NESTI
ALESSANDRO NESTI
ALESSANDRO MARZI
ALESSANDRO MARZI
ANDREA SIMONETTI
ANDREA SIMONETTI
ANTONIO LANZA
ANTONIO LANZA
MIRKO BUZZONI
MIRKO BUZZONI
RINALDO MADDII FABIANI
RINALDO MADDII FABIANI
SIMONE CAROSSIO
SIMONE CAROSSIO
SIMONE FISTI
SIMONE FISTI

BARITONES

ANDREA SABBATINI
ANDREA SABBATINI
JONATHAN GUERRERO
JONATHAN GUERRERO
TOMMASO NANNUCCI
TOMMASO NANNUCCI